برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
مشاهده خبر
پنجمین شماره فصلنامه انجمن علمی انرژی بادی ایران

هر روز که باد بوزد، خورشید بتابد و آب برود، و ما از آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده نکنیم، خود را مدیون این نسل و نسل های آتی این مرز و بوم کرده ایم.

 

شرکت های حقوقی علاقمند می توانند معرفی شرکت خود را جهت چاپ در نشریه تخصصی انرژی باد به ایمیل info@iranwec.com  ارسال نمایند.

 

معرفی شرکت های حقوقی عضو انجمن علمی انرژی بادی ایران

 

تاریخ انتشار: 1396/04/11 - 13:0