برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
مشاهده خبر
فصلنامه انجمن علمی انرژی بادی ایران

هر روز که باد بوزد، خورشید بتابد و آب برود، و ما از آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده نکنیم، خود را مدیون این نسل و نسل های آتی این مرز و بوم کرده ایم.

 

فصلنامه های انجمن علمی انرژی بادی ایران را از لینک های ذیل دانلود نمایید

اولین شماره فصلنامه تابستان 95

دومین شماره فصلنامه پاییز 95

سومین شماره فصلنامه زمستان 95

چهارمین شماره فصلنامه بهار 96

پنجمین شماره فصلنامه تابستان 96

ششمین شماره فصلنامه پاییز 96

اعضای انجمن جهت دریافت نشریه، آدرس و کدپستی خود را به ایمیل info@irwea.org ارسال نمایند.

 

شرکت های حقوقی علاقمند می توانند معرفی شرکت خود را جهت چاپ در نشریه تخصصی انرژی باد به ایمیل info@iranwec.com  ارسال نمایند.

 

معرفی شرکت های حقوقی عضو انجمن علمی انرژی بادی ایران

 

تاریخ انتشار: 1396/04/11 - 13:0