برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
برای عضویت در LinkedIn کلیک کنید
مشاهده خبر
سخنرانی علمی با موضوع تشخیص، جداسازی و کنترل تحمل پذیر عیب در توربین بادی، دانشگاه صنعتی شاهرود، 9 مهرماه 98

سخنراني علمي با موضوع تشخيص، جداسازي و كنترل تحمل پذير عيب در توربين­هاي بادي توسط آقاي پروفسور هرست شولته از دانشگاه علوم كاربردي برلين در روز سه شنبه نهم مهرماه 1398 ايراد خواهد شد. سخنراني براي ساعت 10 الي 12 در محل آمفي تئاتر كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شاهرود واقع در پرديس مهندسي و فناوري هاي نوين برنامه ريزي شده است. لذا بدين وسيله از اساتيد و دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي علاقه مند به موضوع جهت شركت در سخنراني دعوت مي شود. شايان ذكر است كه پروفسور شولته داراي سابقه كار صنعتي در شركت Bosch بوده و از اعضاي European Advanced Control and Diagnosis (EACD) steering committee و IFAC TC هستند. ايشان به ايران آمده اند و با همكاري مجموعه همكاران دانشگاه صنعتي شاهرود و دانشگاه صنعتي اميركبير امكان حضور پروفسور شولته در شاهرود نيز فراهم شده است. در ذيل آدرس صفحه شخصي ايشان و به پيوست بروشورهاي سخنراني آمده است. http://home.htw-berlin.de/~schulte/

 

تاریخ انتشار: 1398/07/06 - 9:27

گالری تصاویر


پنجمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران - استان اردبیل
ششمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایرا 18 و 19 مهرماه 96
هفتمین همایش توسعه انرژی بادی ایران
چهارمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران