اعضای حقیقی

 

اعضای حقیقی انجمن علمی انرژی بادی ایران

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شماره عضویت
1 حمید چیت چیان ارشد - صنایع - امیرکبیر 891110
2 میثم شیرازی کارشناسی - برق - خواجه نصیر 891111
3 کورش شوری دکترا - انرژی های تجدیدپذیر - آکادمی اکو انرژی 891112
4 علینقی سلمانی دکترا - برق - دانشگاه انرژی مسکو 891113
5 عباس هوشمند ویکی دکترا - برق - منچستر 891114
6 احمد رادان کارشناسی - برق - فردوسی مشهد 891115
7 سید مسعود مقدس تفرشی دکترا - برق - دانشگاه صنعتی وین 891116
8 گئورک قره پتیان دکترا - برق - تهران 891117
9 جعفر میلی منفرد دکترا - برق - دانشگاه پاریس 891118
10 سید هاشم اورعی میرزمانی دکترا - برق - کمبریج 891119
11 محمد مهدی هاشمی ارشد - مدیریت اجرائی - پیام نور 891120
12 مجید جمیل دکترا - مکانیک - کارلسروهه 891121
13 اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد دکترا - فیزیک - امپریال کالج 891122
14 محمود ثقفی دکترا - مکانیک - تولوز 891123
15 محمود مهرداد شکریه دکترا - مکانیک - مک گیل 891124
16 امید بابایی ارشد - برق - خواجه نصیر 891125
17 محمد امین سلمانی ارشد - برق - خواجه نصیر 891126
18 آرش انزلچی ارشد - برق - آزاد علوم و تحقیقات 891127
19 علیرضا راعی ارشد - برق - علم و صنعت 891129
20 امین حاجی زاده دکترا - برق - خواجه نصیر 891130
21 علی دستفان دکترا - برق - دانشگاه ولونگونگ 891131
22 بهزاد اعلم کارشناسی - مکانیک - فردوسی 891132
23 شاهرخ شیبانی دکترا - برق - دانشگاه لندن 891133
24 محمود طبیانی دکترا - برق - MIT 891134
25 سروش طبیانی ارشد - مدیریت - Phoenix 891135
26 محسن صادقی دکترا - صنایع - گرونوبل 891136
27 هومن عربیان دکترا - برق - صنعتی شریف 891137
28 احسان عبدی دکترا - برق - کمبریج 891138
29 آرش عزیزی ارشد - صنایع - امیرکبیر 891139
30 سید مهدی حکیمی دکترا - برق - خواجه نصیر 891140
31 سعید کریمی ارشد - جغرافیا - آزاد شهرری 891141
32 محمود فتوحی فیروزآباد دکترا - برق - ساسکاچوان 891142
33 کامران رضایی دکترا - مکانیک - صنعتی وین 891143
34 سورنا ستاری خواص دکترا - مکانیک - صنعتی شریف 891144
35 سید مصطفی میرسلیم کارشناسی - مکانیک - لیل 891145
36 سید محمد تقی بطحایی دکترا - برق - امیرکبیر 891146
37 یدالله سبوحی دکترا - انرژی - اشتوتگارت 891147
38 آبرام آیوازیان ارشد - برق - دانشگاه شیراز 891148
39 غلامرضا سرگلزائی ارشد - مدیریت - موسسه تحقیقات و آموزش 891149
40 محمود احمدیان مزرعه ارشد - صنایع - صنعتی شریف 891152
41 مجید اسدی پور ارشد - مکانیک - دانشگاه ملی Summy 891155
42 مهدی جوهر ارشد - برق - خواجه نصیر 891156
43 سمیه نماینده ارشد - صنایع - امیرکبیر 891157
44 هدیه موقرنژاد ارشد - برق - خواجه نصیر 891158
45 امیر رضا قلی زاده ارشد - برق - خواجه نصیر 891159
46 محمد رضوانی دکترا - برق - خواجه نصیر 891160
47 سیروس همتی دکترا - برق - خواجه نصیر 891161
48 فرزاد فرنود ارشد - برق - خواجه نصیر 891162
49 کمال محمدی دکترا - مدیریت - علامه طباطبایی 891163
50 بابک معظمی ارشد - برق - خواجه نصیر 891164
51 مجید عبدی ارشد - برق - خواجه نصیر 891165
52 امیر جوان بخت ارشد - معماری - دانشگاه تهران 891166
53 علی رحیمی ارشد - برق - خواجه نصیر 891167
54 بیژن صفوی دکترا - اقتصاد - علوم و تحقیقات 891168
55 ناصر باقری مقدم دکترا - مدیریت - علامه طباطبایی 891169
56 قاسم کاوئی دکترا - فیزیک - Keele 891170
57 مانی تیمورتاشلو ارشد - مکانیک - دانشگاه مازندران 891171
58 محمد سلیمی نژاد ارشد - برق - دانشگاه فردوسی 891172
59 هنگامه کجوییان جعفری دکترا - برق - دانشگاه جهانی آمریکا 891173
60 محمد رضا کاشانی راد ارشد - برق -  891174
61 سید محمد رضا موسوی ایوانکی کارشناسی - برق - دانشگاه آزاد 891176
62 محمد ساتکین دکترا - انرژی - علوم و تحقیقات 901110
63 امیراصلان یوسفی ارشد - مواد - صنعتی شریف 901111
941135
64 امید نعمت الهی ارشد - مکانیک - صنعتی اصفهان 901112
65 کسرا دستجانی فراهانی ارشد - برق - دانشگاه تهران 901113
66 مرتضی شعبان زاده ارشد - برق - شهید عباسپور 901114
67 ابوالفضل پوررجبیان دکترا - هوافضا - خواجه نصیر 901115
68 محمد تقی عاملی دکترا - برق - صنعتی برلین 901117
69 علی قالیشویان کارشناسی - مکانیک - صنعت آبو برق 901118
70 پیام صبایی فرد ارشد - انرژی - پژوهشگاه مواد و انرژی 901119
71 فرشاد دست یار ارشد - برق - بیرجند 901120
72 سید اصغر غلامیان دکترا - برق - خواجه نصیر 901121
73 محمود جمالی کارشناسی - ماشین آلات - مدرسه عالی دریائی 901122
74 یداله ولی زاده پاشا کارشناسی - مکانیک - شهید عباسپور 901123
75 علیرضا خاک کارشناسی - برق - شهید عباسپور 901124
76 امیریاشا هوشنگیان طهرانی کارشناسی - مکانیک - علم و صنعت 902110
77 مصطفی اسکندری کارشناسی - مکانیک - ساپکو 902111
78 علیرضا بیات کارشناسی - برق - آزاد 902112
79 سعید حسین خواه سورکوهی کارشناسی - مکانیک - آزاد 902113
80 سعید وحیدی کارشناسی - مکانیک - مالک اشتر 902114
81 سیده زهرا قاسمی کارشناسی - برق - آزاد نایین 903111
82 جواد محمودی ارشد - برق - صنعتی شریف 903112
83 بهاره اسداللهی اصفهانی ارشد - مدیریت - آزاد نجف آباد 903113
84 شووان دستجانی فراهانی کارشناسی - برق - صنعتی بابل 903114
85 علیرضا رضایی ارشد - برق - صنعتی نوشیروانی 903117
86 علیرضا ساویز ارشد - مکانیک - صنعتی شریف 911110
87 ایرج هرسینی دکترا - مکانیک - دانشگاه تهران 911111
88 احمد حقانی ارشد - محیط زیست - علوم و تحقیقات 911112
89 علی زیاری ارشد - برق - تربیت مدرس 911113
90 ابوالفضل شیرزاد سیبنی ارشد - انرژی - علوم و تحقیقات 911114
91 علیرضا رشیدی مقدم ارشد - هوافضا - صنعتی شریف 911115
92 مهدی فراشی ارشد - مواد - علوم و تحقیقات 911116
93 سید مهدی حضرتی فرد ارشد - فیزیک - دانشگاه تهران 911117
94 آرش ربیعی گهر ارشد - برق - BVU 911118
95 جمشید زمانی دکترا - الکترو هیدرودینامیک - DTU 911120
96 مریم قصاب زاده سریزدی دکترا - مکانیک - صنعتی شریف 911121
97 رهام رفیعی دکترا - مکانیک - علم و صنعت 911122
98 سارا علیزاده کارشناسی - مکانیک - شهید باهنر کرمان 911123
99 خشایار شکیبی دکترا - انرژی - علوم و تحقیقات 911124
100 محمود آقازیارتی دکترا - مهندسی شیمی - صنعتی شریف 911125
101 حمیدرضا بیک زند ارشد - مدیریت - موسسه مدیریت 911126
102 محمدحسین بهشتی خواه ارشد - عمران - پژوهشگاه زلزله شناسی 911127
103 موحد سپهوند ارشد - کشاورزی - دانشگاه کشاورزی رامین 911128
104 محمد ايمان غیاثی کارشناسی - برق - آزاد تهران جنوب 911130
105 هادی تبسمی کارشناسی - مکانیک - علم و صنعت 912110
106 مجتبی صادقی شرف کارشناسی - بهره برداری نیروگاه - صنعت آب و برق مشهد 912111
107 فاطمه کریمی کارشناسی - برق - دانشگاه گرمسار 912112
108 احسان رستمی کارشناسی - مکانیک - آزاد اراک 912113
109 احسان حیرانی مقدم کارشناسی - برق - آزاد گناباد 912114
110 بابک روستایی کارشناسی - برق - آزاد تهران جنوب 912115
111 رحمت اله درخشان سامانی ارشد - برق - آزاد 912116
112 احمد رئیسی نافچی کارشناسی - برق - آزاد نجف آباد 912117
113 نیما عشق آبادی کارشناسی - مکانیک - علوم و تحقیقات 913110
114 محمد فصاحت ارشد - برق - علم و صنعت 913111
115 علی فئوادیان ارشد - برق - علم و صنعت 913112
116 ناصر جوان طرقی ارشد - برق - علم و صنعت 913113
117 آرش باباخانی فرشکار ارشد - انرژی - علوم و تحقیقات 913114
118 احسان محمدی خمارتاش ارشد - انرژی - KTH 913115
119 مهران علیزاده کارشناسی - مکانیک - آزاد کرمان 913116
120 رسول چراغی شمس آبادی کارشناسی - برق - آزاد خوراسگان 913117
121 علیرضا دانشور طریق کارشناسی - مکانیک - آزاد کرج 913118
122 سید سراج حمیدی ارشد - برق - صنعتی شاهرود 913119
123 غلامرضا نوشیروانی دکترا - برق - صنعتی اصفهان 913120
124 مجید بکائیان کارشناسی - برق - موسسه خراسان 913121
125 مریم خودی ارشد - محیط زیست - دانشگاه تهران 915110
126 سجاد توحیدی دکترا - برق - صنعتی شریف 915111
961141
127 سید مجتبی لاجوردی ارشد - مکانیک - صنعتی شریف 915112
128 حبیب اله غلامی قره  قشلاق کارشناسی - عمران - امیرکبیر 915114
129 حسن رستگار دکترا - برق - امیرکبیر 915115
130 بهنام ابراهیمی دکترا - مکانیک - دانشگاه تهران 915116
131 محمد علی جعفری صحنه سرایی دکترا - عمران - پژوهشگاه زلزله شناسی 915117
132 رضا علی زاده کارشناسی - مکانیک - دانشگاه تهران 921110
133 نیما توکلی شیرازی ارشد - عمران - سیستان و بلوچستان 921111
134 رضا علائی دکترا - انرژی - علوم و تحقیقات 921112
135 سید علی میرسعیدی ارشد - هوافضا - صنعتی شریف 921113
136 اسماعیل روشن ارشد - برق - علوم و تحقیقات 921114
137 محمد ناصر هاشم نیا دکترا - برق - صنعتی شریف 921115
138 فرهاد فانی صابری دکترا - برق - علم و صنعت 921116
139 سید رضا هاشمی دکترا - آمار - Bordeaux II 921117
140 سید بهرام نورانی نجفی ارشد - مکانیک - شهید باهنر کرمان 921118
141 محمد رضا بنائی دکترا - برق - دانشگاه تبریز 921120
142 رضا ندافی ارشد - مکانیک - امیر کبیر 921121
143 علی نخعی کارشناسی - برق - آزاد کرمان 922110
144 میکائیل فراتی کارشناسی - مکانیک - آزاد سمنان 922111
145 محمدرضا خیّر کارشناسی - برق - آزاد بوشهر 922112
146 محمد بهرنگ ارشد - مکانیک - آزاد سمنان 922113
147 امیر حیدری فراهانی کارشناسی - مهندسی کشاورزی - آزاد تاکستان 922115
148 محمد نور الدین موسی کارشناسی - بهره برداری نیروگاه - صنعت آب و برق خوزستان 922116
149 کاوه صادقی کارشناسی - الکترونیک - اسرار 922117
150 لاله ولیزاده کارشناسی - برق - پیام نور تهران 923110
151 احسان اکبری ارشد - برق - علوم و فنون مازندران 923111
152 محمد رضا جوکار ارشد - انرژی - علوم و تحقیقات 923112
153 سمانه پازوکی ارشد - برق - آزاد تهران جنوب 923113
154 علی علیرضایی ارشد - مدیریت - علم و صنعت 931111
155 مصطفی عیدیانی دکترا - برق - علوم و تحقیقات 931112
156 سجاد باقری دکترا - برق - دانشگاه سمنان 931114
941134
157 اسمعیل محمودی دکترا - مکانیک - دانشگاه تهران 931115
158 سیده حنانه فلسفی زاده حقیقی ارشد - برق - علم و صنعت 931116
159 محمد دورعلی دکترا - هوافضا - MIT 931117
160 محمد معرفتی دکترا - انرژی - علوم و تحقیقات 931118
161 مونا غفوری آذر ارشد - کشاورزی - دانشگاه تهران 931119
162 آزاده زارعی ارشد - برق - آزاد نجف آباد 931120
163 مهرداد طرفدار حق دکترا - برق - دانشگاه تبریز 931121
164 مهدی کرامت جهرمی دکترا - انرژی - دانشگاه تهران 931122
165 سید حسین هزاوه دکترا - عمران - پرینستون 931123
166 ایمان فیروزپور ارشد - هوافضا - خواجه نصیر 931124
167 زهرا دانشی فر کارشناسی - برق - آزاد تهران مرکز 931125
168 امید  غلامی قصری ارشد - برق - دانشگاه علم و صنعت  931126
169 علی اسب افکن دکترا - برق - صنعتی شریف 933110
170 هادی حقوقی ارشد - مکانیک - صنعتی شریف 933111
171 عباس شفیعی ارشد - مکانیک - صنعتی شریف 933112
172 مهدی منصورپور ارشد - انرژی - آزاد تهران جنوب 933113
173 محمد یاوری فروشانی کارشناسی - عمران - آزاد خمینی شهر 933114
174 ماریه یوسفی ارشد - عمران - علوم و تحقیقات 933115
175 احمد فلاح دوست ارشد - انرژی - شهید بهشتی 933116
176 فرانک سبوحی کارشناسی - فیزیک -  علوم تحقیقات تهران 933117
177 حسین مهدی پور ارشد - برق - دانشگاه تبریز - پردیس 933119
178 سیده مهناز ابراهیمی کارشناسی - برق - دانشگاه شهید عباسپور 933120
179 محمد حسن قدوسی نژاد کارشناسی - برق - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 933121
180 علی جباری کارشناسی - مکانیک - دانشگاه علم و صنعت 941110
181 محمد امین  بینا کارشناسی - برق - دانشگاه آزاد کازرون 941111
182 حسین رضایی کارشناسی - مکانیک - دانشگاه شهید عباسپور 941112
183 احمد علی امیری کارشناسی - برق - دانشگاه علمی کاربردی 941113
184 سحر  علیمردانی دکترا - اقتصاد - دانشگاه آذربایجان(آکادمی علوم) 941114
185 روناک دقیق کارشناسی - شیمی - دانشگاه علم و صنعت 941117
186 ساسان حسنی باربین کارشناسی - برق - دانشگاه عباسپور  941120
187 عباس اصلاني ارشد - برق - امیرکبیر 941122
188 کریم کبیری دکترا - مدیریت - جامع علمی کاربردی 941123
189 تورج قناطیر کارشناسی - برق - دانشگاه دولتی سمنان 943110
190 محمدحسن فضلی ارشد - مدیریت - دانشگاه علم و صنعت 943114
191 فاطمه  زینلی دولت آباد کارشناسی - برق - دانشگاه شهید بهشتی 943111
192 پریسا محمدعلی زاده شبستری کارشناسی - برق - دانشگاه علم و صنعت 943112
193 مرتضی قالیشویان دکترا - عمران -  943113
194 مهدی سمیعی سارخانلو دکترا - برق - دانشگاه کردستان 921119
943115
195 نیما کاظم زاده ارشد - برق - امیر کبیر 943117
196 مسعود لطف آباد صادقی ارشد - برق - صنعتی سجاد 943118
197 روح اله ساعدی کارشناسی ارشد - برق - دانشگاه تبریز 943119
961167
198 شعیب تیموری کارشناسی - برق - دانشگاه بیرجند 943120
199 بابک البرجی دانشگاه آزاد اسلامی 943121
200 علی محمدی ارشد - برق - دانشگاه آزاد اردبیل 943122
201 سید مصطفی ارمغانی کارشناسی ارشد- برق - دانشگاه امیر کبیر 943123
202 علی صفایی راد کارشناسی ارشد - انرژی - پزوهشگاه مواد و انرژی 943124
203 حمیدرضا تیموری کارشناسی ارشد - برق - موسسه آموزش عالی خراسان 943125
204 سید مهیار مهدی زاده مقدم فوق لیسانس برق و کنترل- واحد ساری 943126
205 میلاد کریمی کارشناسی ارشد - انرژی معماری- دانشگاه تهران 943127
206 شهاب‌الدین مژده کارشناسی - هوافضا - دانشگاه امیرکبیر 943128
207 ایمان مقتدری زاده کارشناسی ارشد - مهندسی برق - دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 943129
208 سروش سراوانی کارشناسی ارشد - برق الکترونیک - دانشگاه سیستان و بلوچستان 943130
209 یاشار هاشمی کارشناسی ارشد - برق 943131
210 علی فرجادنیا کارشناسی - برق - دانشگاه آزاد واحد جنوب  942110
211 محمد خارکن کارشناسی - سایر رشته های وابسته - دانشگاه آزاد اسلامی 942111
212 مسعود امینیان کارشناسی - مخابرات - دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی 942112
213 بسطام علی گلچشمه کارشناسی - طراحی جامدات /مکانیک - دانشگاه صنعتی اصفهان 942113
214 مهدی صالحی کارشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ابهر 942114
215 سیما شاه محمدیان کارشناسی اطلاعات- علمی کاربری واحد 32 تهران 942116
216 شادی رضوی   942117
217 مرتضی پودینه کارشناسی - عمران 942117
218 رضا بیابانگرد کارشناسی - برق - آزاد زاهدان 942119
922114
219 مهرداد بابازاده دکترا - برق - دانشگاه برلین 941115
220 طیبه حیدریان کارشناسی - برق - دانشگاه شهید چمران اهواز 941118
221 وحید اصفهانیان دکترا - هوافضا -  941119
222 مسعود حامدی ارشد - برق - دانشگاه علم و صنعت ایران 941121
223 بهزاد  رهنما فلاورجانی ارشد - انرژی -  941124
224 محمد رضا  قاسمی بوسجین دکترا - سایر رشته های وابسته - دانشگاه تهران 941125
931113
225 ابوالفضل عینی کارشناسی - برق - دانشگاه تبریز 941126
226 مهدی  شفیعی درب اسیابی کارشناسی - برق - دانشگاه باهنر کرمان 941127
227 محمد کرابی ارشد - برق - علوم و تحقیقات 903110
941128
دانشجویی
228 حسین لطفیان کارشناسی - برق - دانشکده صنعت اب وبرق 941129
229 سید حسن قریشی خلیل آبادی کارشناسی - مکانیک - فردوسی مشهد 941131
230 سید عبدالحسین مجتهدی ارشد - مکانیک - علوم تحقیقات 941132
231 عباس اصلانی ارشد - برق - دانشگاه امیرکبیر 941133
232 رضا مجیدپور ارشد - سایر رشته های وابسته - دانشگاه علم و صتعت 941136
233 احسان  محتشمی دکترا - عمران - دانشگاه فردوسی مشهد 941137
234 مسعود قیطولی کارشناسی - دانشگاه اصفهان 941139
235 نیما نوریان ارشد- مهندسی شیمی-شاهرود 941141
236 سید مهدی حسینی دانشجوی دکتری - برق - دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 941142
237 فرزاد آیت اله زاده شیرازی دکتری مهندسی مکانیک (سیستمهای دینامیکی و کنترل)، دانشگاه هوستون، آمریکا 941143
238 حسین شایقی دکترا - دانشگاه علم و صنعت 941144
239 افسانه اکبری مهندس برق - کنترل، دانشگاه شهید بهشتی 941145
240 فرشید فقیهی دکترا - برق - پلی تکنیک بروکسل 941146
241 آمنه بارانی کارشناسی ارشد - برق- دانشگاه آزاد اسلامی 941147
242 حسن رضایی دکتری / اقتصاد 951110
243 مهرداد طهماسبی دکتری/ برق - قدرت 951111
244 مصطفی نورالهی علمداری  کارشناسی ارشد / برق قدرت 951112
245 علي گل دوست سلوط دکتری 951113
246  حسین زینل دکتری/مهندسی برق قدرت 951114
951113
247 رحمت اله خضری کارشناسی ارشد / برق قدرت 951115
248 مجتبی حیدری دکتری / برق 951116
249 ابوالفضل اکبری کارشناسی ارشد /mba 951118
250 رضا صداقتی کارشناسی ارشد /برق 951119
251 علی اثمری ارشد - مهندسی مکاترونیک/ دانشگاه قزوین 951122
252 سید مسعود برکاتی دکترا- برق / دانشگاه واترلو کانادا 951123
253 احمد روحانی کارشناسی ارشد/ برق / دانشگاه زنجان 951124
254 علی مطهر ارشد - انرژی - علوم و تحقیقات 903116
951125
255 سجاد بهربر کارشناسی ارشد / مهندسی برق-مهندسی هسته ای 951126
256 مجتبی سردارمهنی کارشناسی ارشد / شیمی / دانشگاه تهران 951127
257 بهزاد آسایی دکتری / مهندسی برق/ دانشکاه سیدنی - استرالیا 951128
258 محسن طاهری نژاد کارشناسی ارشد /مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی 951129
259 اشکان حجتی کارشناسی برق 951130
260 هنگامه فرح پور کارشناسی ارشد - هوافضا 951131
261 الهام قندی دکتری - عمران 951132
262 مهدی آقامحمدحسن  کارشناسی ارشد - مهندسی هسته ای 951132
263 نیما باقری فرح بخش ارشد - برق - دانشگاه تبریز 931110
951133
264 جلال سرمدی جهانی کارشناسی ارشد- زیست شناسی 951134
265 علی نیازعلیزاده مقدم کارشناسی ارشد - مکانیک 951135
266 حامد رحیمی شاطرانلو کارشناسی ارشد - برق 951136
267 مجید رضائی آبادچی دکتری - مهندسی پلیمر 951137
268 علی ساعدی قوزلوجه کارشناسی ارشد 951138
269 وهاب اسماعیلی ارشد - عمران - دانشگاه فردوسی مشهد 941138
270 حسین وزیری کارشناسی ارشد - مهندسی عمران 951140
271 لیلا عقلی مقدم کارشناسی ارشد - فیزیک حالت جامد- دانشگاه اراک 951141
272 علی مشار موحد کارشناسی ارشد - مهندسی برق (کنترل) 951142
273 مهدی منظری توکلی کارشناسی ارشد - برق 951143
274 کامبیز کاوه کارشناسی ارشد - مهندسی برق کنترل 951144
275 یاسر سیاری آرانی کارشناسی ارشد- انرژی های تجدید پذیر
دانشگاه شهید بهشتی
951145
276 ابوالفضل شفیعی کارشناسی ارشد - مهندسی عمران مهندسی محیط زیست 951146
277 آرش کیانی   951147
278 غزاله صرفی کارشناسی ارشد - برق 951148
279 محمد اولین چهارسوقی کارشناسی / مکانیک 952110
280  امین سلطانی کارشناسی / برق 952111
961116
281 محمد باقر خجسته کارشناسی / برق و الکترونیک 952112
282 مجید صفائی کلشتری کارشناسی - برق - آزاد ابهر 932110
283 مریم باغبان کندری کارشناسی ارشد - مهندسی برق 952113
284  محمدصادق انتصاری کارشناسی - مهندسی برق 952114
285 آرش واقف کودهی کارشناسی ارشد - صنایع 952115
286 علی مباشرامینی کارشناسی - برق قدرت 952116
287 لیلا سعدیان کارشناسی - گیاهپزشکی -  942115
288 محمد تقی طالبی بنیزی کارشناس نیروگاه 952117
289 محمد علی سه دهی کارشناسی ارشد - مکانیک گرایش سیستمهای انرژی 952118
290 بابک جهانی   952119
291 رحمان معین فر دانشجو 953110
292 ریحانه مجاهدی دانشجو 953111
293 مسعود یاحقی دانشجو/مهندسی برق قدرت 953112
294 عباس تابنده دانشجو ارشد / مهندسی برق و قدرت 953113
295 مهدی صبری کارشناسی ارشد / برق 953114
296 محسن اکبری دانشجوی دکتری تخصصی / مهندسی برق 953115
893110
297 میلاد ناظری   953116
298 محمدرضا ملازاده شاهرودی کارشناسی ارشد / برق 953117
299 رسول نصیری کارشناسی / برق 953119
300 معصومه دمرچلی کارشناسی / فیزیک 953122
301 خالق یوسف پور کارشناسی / مکانیک 953123
302 بیژن مزیدی دانشجوی دکری/ برق 953125
303 محمدعلی کیه بادرودی نژاد دکتری / مهندسی مکانیک انرژی های تجدیدپدیز- دانشگاه تهران 953126
304 سینا لهراسبی مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی- صنعتی نوشیروانی بابل 953127
305 علی نظری کارشناسی معماری-  953128
306 قادر سیم زن کارشناسی ارشد - مهندسی مکاترونیک 953129
307 رضا خود کارشناسی ارشد - مهندسی برق 953130
308 مهسا ملکی کارشناسی برق 953131
309 امین خیل نژاد کارشناسی ارشد - برق 953132
310 فرشاد خادمیان زاده کاشناسی ارشد - مهندسی مکاترونیک 953133
311 خسرو قائمی ارشد - برق - دانشگاه شاهرود 943116
943115
312 محمد امین عباس‌زاده کارشناسی ارشد - هوافضا 953134
313 اندیشه روحانی مقدم الکترونیک 953135
314 آیسان گلریزی کارشناسی - مهندسی عمران 953136
315 سجاد آصفی کارشناسی- مهندسی برق و قدرت 953137
316 سپهر نوحی کارشناسی - مهندسی رباتیک 953138
317 یزدان همایون فر   953139
318 سعید عابد زحمتکش پسند کارشناسی ارشد  - مکاترونیک 953140
319 سید فرهاد حسینی کارشناسی ارشد - مهندسی مکانیک  953141
320 سید سالار حسینی کارشناسی ارشد - برق-الکترونیک 953142
321 شیوا زرگر ارشادی کارشناسی ارشد - مکانیک بیوسیستم 953143
322 آریا یونسی کارشناسی ارشد- مهندسی برق و قدرت 953144
323 مصطفی مصلائی یزدی کارشناسی ارشد - سیستمهای هوشمند 953145
324 طلا همتی شاهسوار کارشناسی ارشد - برق 953146
325 علی احمدیان دکتری - مهندسی برق قدرت 961110
326 علی بشیری کارشناسی ارشد 961111
327 مهدی وزیری کارشناسی ارشد - مهندس عمران - ژئوتکنیک- دانشگاه صنعتی شریف 941140
328 آرش زند کارشناسی ارشد/ مهندسی مکانیک 951117
329 مهدی رحیمی آشتیانی دکترا - مهندسی پزشکی 961112
330  علی اکبر عامری صفات کارشناسی ارشد 961113
331 اسما بارانی ارشد - برق - دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه 931126
332 سیدعلی قرشی خلیل ابادی کارشناسی ارشد - مهندسی برق-گرایش کنترل 961114
333 مهدی تقی زاده زانوقی کارشناسی ارشد - جغرافیا 961115
334  فاطمه سادات طباطبایی فخر کارشناسی - مهندسی مواد سرامیک 961117
335 عرفان معالي اميري کارشناسی ارشد - برق 961118
336 علیرضا کربلایی میرزا کارشناسی ارشد - مکانیک 961119
337 اکبر علیدادی شمس آبادی کارشناسی ارشد - انرژی تجدیدپذیر 961120
338 علی حائریان اردکانی کارشناسی - سایر رشته های وابسته - مهندسی پالایشگاه-دانشکده نفت آبادان 941116
961121
339 میلاد بابادی سلطان زاده کارشناسی ارشد - مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 961122
340 ناصر فتحی دکترا - انرژی - آکادمی علوم آذربایجان 901116
341 محمد وزیری   951139
342 حسن مرادی چشمه بیگی دکتری - مهندسی برق 961123
343 آزاده بارانی ارشد - برق -  931128
344 محمد علی رمضانی ارشد - مکانیک - دانشگاه تهران 891175
345 سمیه مشگی اصل کارشناسی ارشد- مواد 961124
346 سیامک علی بابائی کارشناسی- مکانیک مدیرعامل 961125
347 سید محمدرضاسجادی کارشناسی ارشد- مکانیک - مدیرپروژه 961126
348 نعیمه کمالی کارشناسی ارشد- مدیریت 961127
349 مسعود اعتضادی نژاد کارشناسی ارشد - قدرت 961128
350 رضا ایمانی کارشناسی - حسابداری 961129
351 سید احمددراز گیسو کارشناسی - برق 961130
352 مهدی مجری کارشناس - برق 961131
353 آناهیتا مقدم کارشناسی 961132
354 امین عرفانی کارشناسی ارشد - برق 961133
355 فروز باغبانی کارشناسی ارشد - برق 961134
356 اشکناز اورعی کارشناسی ارشد - برق 961135
357 علی امجدی کارشناسی ارشد - برق 961136
358 سبط احمدی کارشناسی ارشد - برق 961137
359 محمد خیامیان کارشناسی ارشد 961138
360 محمدعلی رسول زاده کارشناسی ارشد 961139
961140
361 حمید لاری دکتری  961142
362 عباس بحری دکتری 961143
363 امیراحمد نخعی کارشناسی ارشد - صنایع 961144
364 بهنازیزدی راد کارشناسی ارشد انرژی 961145
365 فاطمه مسعودیان کارشناسی مهندسی صنایع 961146
366 مجید قاسمی کارشناسی ارشد - انرژی 961147
367 اشکان معصومی ارشد - مدیریت - هوخشوله 891150
891149
368 رضا عراقی ارشد - مهندسی هسته ای - علوم و تحقیقات 891151
369 رضا هاشمی ارشد - انرژی - خواجه نصیر 891128
370 مصطفی ربیعی ارشد - مدیریت - پیام نور 891154
371 ارسطو صادقیان ارشد - صنایع - آزاد تهران جنوب 891153
372 محمد خالدی سردشتی دکتری 961148
373 اصغر تاجیک کارشناسی ارشد 961149
374 محمد علی چمنیان کارشناسی ارشد-  برق 961150
375 علیرضاکاشانی اخوان دکتری - روابط بین الملل 961151
376 علی چشنی کارشناسی ارشد - برق 961152
377 غزاله مبرهن کارشناسی ارشد - صنایع 961153
378 محمدی رامز کارشناسی - مکانیک 961154
379 شهریاری فر کارشناسی ارشد - مکانیک 961155
380 محمد امین زنگنه کارشناسی ارشد - مکانیک 961156
381 غلامرضا شاکری کارشناسی ارشد - محیط زیست 961157
382 آزاده خلجی کارشناسی 961158
383 الناز حساس کارشناسی 961159
384 سعید کمالی کارشناسی 961160
385  علی مروجی  کارشناسی ارشد 961161
386 مجیدرضا صالحی کارشناسی 961162
387 امیر شافعی  کارشناسی 961163
388 جواد ریوندی  کارشناسی 961164
389 محمدحسن دلفان کارشناسی 963110
390 مسعود امیررضایی کارشناسی 963111
391 سعید ملایی کارشناسی مکاینک 963112
392 سجاد آهنگر مهندسی مکانیک 953118
393 تینا آزموده کارشناسی - مکانیک  963113
394 فرهاد کرابی کارشناسی مهندس برق 963114
395 کمال الدین آقالو کارشناسی عمران 963115
396 ایوب کاوسی دکترا - برق - امیرکبیر 953120
915113
397  محمدصادق کرباس فروشان دکترا- برق - دانشگاه فردوسی مشهد 963116
398 هادی صادقی کارشناسی ارشد/ برق / باهنر کرمان 953124
399 نبی احسنی دکترا - محیط زیست/ واحد علوم و تحقیقات تهران 953121
400 سودا مکاسبی کارشناسی ارشد 962110
401 محمدصفرزاده کارشناسی ارشد 962111
402 مرتضی نبی زاده کارشناسی 961165
403 شهرام طالبی کارشناسی 961166
404 علی محمدی کارشناسی ارشد - برق 961168
405 شهرام غفوری فر کارشناسی  963127
406 علیرضا بشارتی کارشناسی 971116