راهنمای عضویت

انواع عضويت:

 

  • عضویت حقیقی

           1- عضويت پيوسته:

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي برق، مكانيك، انرژي،عمران، كامپيوتر، مواد، پليمر، صنايع، هوافضا، تأسيسات، فيزيك، شيمي، رياضي، معماري، اقتصاد، مديريت، حسابداري، جغرافيا، اقليم شناسي، محيط زيست، منابع طبيعي، هواشناسي و رشته هاي وابسته باشند، مي توانند به عضويت پيوسته درآيند.

 

           2- عضويت وابسته:

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي بوده و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته هاي مذكور در بند 1 شاغل باشند، ميتوانند به عضويت وابسته درآيند.

 

           3- عضويت دانشجويي:

دانشجوياني كه در يكي از رشته هاي مذكور در بند 1 و رشته هاي وابسته به تحصيل اشتغال دارند، ميتوانند به عضويت دانشجويي درآيند.

 

مبلغ حق عضويت سالانه:

1- عضويت پيوسته:        1.000.000ريال

2- عضويت وابسته:        500.000 ريال

3- عضويت دانشجويي:    500.000 ريال

 واريزي به شماره حساب جاري 322063296 بانك تجارت شعبه يادگار امام كد ( 3220 ) بنام انجمن علمي انرژي بادي ايران

 شماره حساب بانكي ايران (شبا): IR 85 0180 0000 0000 0322 0632 96

لینک پرداخت آنلاین

 

  • عضویت حقوقی:

شرکت ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی كه در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوطه فعالیت دارند، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.


مدارك لازم جهت عضويت  (ارسال به صورت الكترونيكي و يا مكاتبه اي):

   1- فرم تکمیل شده درخواست عضویت حقوقی

   2- روزنامه رسمی با آخرین تغییرات 

   3- رزومه شرکت / سازمان

   4- یک قطعه عکس 4*3 رنگی نماینده شرکت / سازمان

   5- معرفی نامه رسمی نماینده شرکت / سازمان با مهر و امضاء بالاترین مقام

   6- اصل فیش پرداختی به مبلغ 30.000.000 ریال بابت حق عضویت سالانه ( لینک پرداخت آنلاین )

 

 

* براي ارسال الكترونيكي مدارك فوق، تمامي موارد را در قالب يك فايل فشرده شده با كيفيت و حجم مناسب به ايميل انجمن ارسال فرماييد.